Rydym wedi bod yn helpu cleientiaid ers 1984. Rydym yn teilwra ein gwasanaethau ymchwil ansoddol a meintiol i sicrhau eich bod chi'n derbyn y wybodaeth angenrheidiol i wneud penderfyniadau gwybodus.

Rydym yn asiantaeth ymchwil i’r farchnad sy’n canolbwyntio ar Gymru, a hefyd yn darparu gwasanaethau ar draws y DU. Mae cryfder a dyfnder ein hadnodd ymchwil, ynghyd ag ansawdd ein tîm yn golygu ein bod ni’n cynnig amrywiaeth eang o arbenigedd – o ran gwybodaeth am y sector a thechnegau ymchwil ansoddol / meintiol. Ein nod yw darparu ymchwil gyda’r potensial i lywio newid sydd wedi ei danategu gan ein hymrwymiad i ansawdd.

 

Darllen mwy

EIN GWAITH
Gwneud gwahaniaeth mewn amrywiaeth o sectorau

Mae’r cyfoeth o brofiad o fewn ein tîm yn golygu ein bod ni wedi gallu datblygu arbenigedd mewn meysydd penodol yn cynnwys llywodraeth a’r sectorau cymdeithasol, hamdden, chwaraeon, twristiaeth a thrafnidiaeth, y cyfryngau, busnes, masnach, bwyd a diod ac ariannol.

Rydym hefyd yn cynnal pedwar arolwg Omnibws unigryw yng Nghymru sy’n darparu atebion ymchwil cost-effeithiol i gleientiaid.

Gweler ein hastudiaethau achos i weld sut mae cleientiaid yn elwa o’n gwaith.

Arolygon Omnibws
Ein cleientiaid hapus
Beth maen nhw'n ei ddweud amdanon ni
NEWYDDION NODWEDD
Newyddion diweddaraf
Pob newyddion
12/01/23
Ein hymrwymiad parhaus i ddarparu gwasanaethau ymchwil o ansawdd rhagorol…
Rydym yn falch iawn o ddweud ein bod wedi bod …
Darllen mwy
19/10/22
Un o’r arolygon mwyaf erioed a gynhaliwyd yng Nghymru ymysg 116,000 o blant ysgol
Rydym yn falch o fod wedi ymgymryd ag un o …
Darllen mwy
30/06/22
Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi adroddiad Beaufort ar y flwyddyn ysgol yng Nghymru
Fel rhan o raglen casglu tystiolaeth ac ymgysylltu ehangach, comisiynodd …
Darllen mwy
Rhagor o newyddion
NEWYDDION NODWEDD
Newyddion diweddaraf
Rhagor o newyddion
12/01/23
Ein hymrwymiad parhaus i ddarparu gwasanaethau ymchwil o ansawdd rhagorol…
Rydym yn falch iawn o ddweud ein bod wedi bod …
Darllen mwy
19/10/22
Un o’r arolygon mwyaf erioed a gynhaliwyd yng Nghymru ymysg 116,000 o blant ysgol
Rydym yn falch o fod wedi ymgymryd ag un o …
Darllen mwy
30/06/22
Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi adroddiad Beaufort ar y flwyddyn ysgol yng Nghymru
Fel rhan o raglen casglu tystiolaeth ac ymgysylltu ehangach, comisiynodd …
Darllen mwy
All news