Omnibws Busnes

P’un ai eich bod angen asesu hyder busnes, mesur ymwybyddiaeth a faint o bobl sy’n manteisio ar wasanaeth newydd neu eisiau trafod barn busnes yng Nghymru, mae Arolwg Omnibws Busnes Beaufort yn eich galluogi i wneud hyn yn gyflym ac yn gost-effeithiol.

Mae’r gwasanaeth yn siarad â sampl gynrychiadol o 500 o swyddogion sy’n gwneud penderfyniadau ar lefel uwch mewn BBaCh yng Nghymru dwywaith y flwyddyn. Mae’r arolwg yn:

– Cael ei gynnal ym mis Chwefror a mis Hydref.

– Cynrychioli BBaCh wedi’u lleoli yng Nghymru gyda chwotâu ar ranbarthau, gweithgareddau busnes (SIC) a maint busnesau.

– Cael ei gynnal gan ddefnyddio CATI (Cyfweliadau Dros y Ffôn gyda Chymorth Cyfrifiadur).

– Wedi’i gynnal yn gwbl ddwyieithog fel bod cyfranogwyr yn medru cymryd rhan drwy’u hiaith ddewisol (Cymraeg neu Saesneg).

– Cyngor arbenigol ar ddylunio holiaduron a ddarperir gan ein tîm profiadol fel rhan o’r gwasanaeth.

– Ystod lawn o opsiynau adrodd.

 

Dyddiadau arolwg Omnibws