Panel Ymchwil Walesmatters

Mae aelodau panel ymchwil Walesmatters yn cymryd rhan mewn arolygon ar-lein ar ystod eang o bynciau diddorol ac yn cael eu gwobrwyo am rannu eu barn – fel arfer rhwng 30c a £2.50 yr arolwg, yn dibynnu ar hyd yr holiadur.

Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei defnyddio ac ni fydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei rhannu gydag unrhyw drydydd parti.

I ymuno â Walesmatters, cwblhewch y ffurflen isod: